Όργανα Συλλόγου

Πρόεδρος: Νικόλαρος Κωνσταντίνος -Εμμανουηλ

Αντιπρόεδρος:Καλαμπαλίκης Γεώργιος

Γραμματέας:Βαφειάδης Σωτήρης

Ταμίας : Μοσχοβάκος Σωτήρης

Μέλη:Ατιλλάκου Δήμητρα

Βαβαρούτσος Ιωάννης

Μπασκουρέλος Χαράλαμπος

Μπόκου Ελένη

Νυφαδόπουλος Χρήστος